Αναζητούνται διοικητές για τα νοσοκομεία

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
χρήματα στους νοσοκομειακούς γιατρούς
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητή και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ δημοσίευσε το υπουργείο Υγείας προσπαθώντας να καλύψει κενά σε 4 τουλάχιστον νοσοκομειακά ιδρύματα.

Ειδικότερα, το υπουργείο Υγείας αναζητεί διοικητές στα ακόλουθα νοσηλευτικά ιδρύματα:

– 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Παίδων «Π. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»», Αναπληρωτής Διοικητής

– 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου: Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», Αναπληρωτής Διοικητής

– 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Διοικητής

– 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, Αναπληρωτής Διοικητής

Στη σχετική προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των προαναφερόμενων θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών, περιγράφονται τα απαραίτητα προσόντα που θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι καθώς και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτησή τους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο πανελλαδικής εμβέλειας και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και ώρα 15:00 και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επομένη εργάσιμη ημέρα κατά την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν