Ανακοινώθηκαν οι αρμοδιότητες του Ανδρέα Ξανθού- Κι είχαμε αρχίσει να αναρωτιόμαστε!

  • Iatropedia
ΕΣΥ, ΠΕΔΥ, Ψυχική Υγεία, ΟΚΑΝΑ, ΕΚΑΒ και λοιπούς εποπτευόμενους φορείς πλην του ΕΟΦ αναλαμβάνει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Ανδρεάς Ξανθός. Τα νοσοκομεία και τον ΟΚΑΝΑ θα τα διαχειρίζεται μαζί με τον κ. Κουρουμπλή ενώ ο υπουργός Υγείας φαίνεται ότι αναλαμβάνει τον πολύπαθο ΕΟΠΥΥ και το φάρμακο αλλά θα συνυπογράφει και το σύνολο του νομοθετικού έργου.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Συγκεκριμένα:

Αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό.

Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται είναι οι ακόλουθες:

Άρθρο 1

1. Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

α) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης,

β) της Διεύθυνσης Επαγγελματιών Υγείας,

γ) του Τμήματος Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

2. Από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης

α) της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων,

β) της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας,

γ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

δ) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, της οποίας οι αρμοδιότητες ασκούνται από κοινού με τον υπουργό.

3. Της εποπτείας των εξής εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου:

α) Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β),

β) Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.Κ.Ε.Α),

γ) Οργανισμού Καταπολέμησης των Ναρκωτικών (Ο.Κ.Α.Ν.Α), του οποίου η εποπτεία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό,

δ) Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών,

ε) Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α),

στ) των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης, των οποίων η εποπτεία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό,

ζ) των Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών που αφορούν την Ψυχική Υγεία.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η νομοθετική πρωτοβουλία η οποία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό

γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

ε)η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

στ) η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων,

ζ) η αρμοδιότητα του διορισμού των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 η οποία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,

β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ζ του άρθρου 2.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν