Αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Σε αλλαγές σε ό,τι αφορά την λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών περνά το υπουργείο Υγείας με απόφαση του γενικού γραμματέα, Γιώργου Γιαννόπουλου που συγκροτήθηκε ομάδα μελέτης των αλλαγών αυτών.

Επικεφαλής της ομάδας είναι η παράγοντας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του υπουργείου, Λαμπρινή Πολίτη, ενώ στην ομάδα μετέχει και ο ορθοπεδικός Ανδρέας Στεφόπουλος, ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

 

Από την ΠΕΙΚ καταγγέλλουν ότι το πρόβλημά τους εντοπίζεται στα χαμηλά ποσά με τα οποία αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ τις νοσηλείες αλλά και στο clawback. Τελικά μάλιστα, υπολογίζεται ότι το 60% των υπηρεσιών να παρέχουν δωρεάν οι κλινικές.

Πρόσφατη ανάλυση της ICAP δείχνει πως η συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών Υγείας (βάσει αξίας) παρουσίασε μείωση της τάξης του 2% το 2016 σε σχέση με το 2015. Κατά κατηγορία, μείωση της τάξης του 3% εμφανίζουν τα συνολικά έσοδα των διαγνωστικών κέντρων και κέντρων αιμοκάθαρσης. Η αγορά των μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 2,5% περίπου, ενώ η αγορά των κλινικών (γενικές, ειδικές) μειώθηκε με ποσοστό περίπου 2,5%.

 

Οι μαιευτικές κλινικές συγκεντρώνουν περίπου το 16% των συνολικών εσόδων, ενώ το υπόλοιπο 24% μοιράζονται τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα – κέντρα αιμοκάθαρσης.

Οι γενικές κλινικές αντιπροσωπεύουν μερίδιο της τάξης του 80%, οι νευροψυχιατρικές κλινικές μερίδιο 7%, οι κλινικές αποκατάστασης μερίδιο 8% και το υπόλοιπο μοιράζονται οι ειδικές, μικτές και άλλες κατηγορίες κλινικών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ