Το 60% των ασθενών που διακόπτουν θεραπεία, το κάνουν λόγω οικονομικών προβλημάτων

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας τα οποία παρουσίασε ο καθηγητής κ. Γιάννης Υφαντόπουλος καταδεικνύουν ότι 55% των φαρμακοποιών και 37% των ιατρών θεωρούν ότι η μη συμμόρφωση των ασθενών στις θεραπείες αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, ωστόσο 8,33% των γιατρών αγνοεί τη σημαντικότητα του θέματος.

Στις μακροχρόνιες θεραπείες 55,13% των φαρμακοποιών και 46% των ιατρών θεωρούν ζωτικής σημασίας για την ποιότητα ζωής του ασθενούς, την τήρηση της αγωγής και των σωστών οδηγιών από
τον θεράποντα ιατρό, ενώ 25% των ιατρών θεωρούν ότι την ευθύνη την έχει ο ασθενής.

Περισσότερο από το 70% των γιατρών και των φαρμακοποιών θεωρούν ότι το ΕΣΥ πλήττεται σοβαρά από τη μη συμμόρφωση των ασθενών, ενώ τόσο οι γιατροί όσο και οι φαρμακοποιοί σε ποσοστό άνω του 60% συμφωνούν ότι οι οδηγίες των ιατρών αρκετές φορές δεν γίνονται κατανοητές από τους
ασθενείς. Γιατροί και φαρμακοποιοί λένε ότι 60% των ασθενών που διακόπτουν τη θεραπεία τους το κάνουν κυρίως λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Ο κ. Γιάννης Υφαντόπουλος στην ομιλία του τόνισε επίσης «τη σημαντικότητα της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου Οργανισμού για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ασθενών στις θεραπείες, καθώς και της σχέσης κόστους αποτελέσματος». Όπως τόνισε ο κ. Υφαντόπουλος «η Συμμόρφωση των Ασθενών στις θεραπείες, είναι θέμα κουλτούρας και συμπεριφοράς» και συνέχισε λέγοντας ότι
«η συμμόρφωση στις χρόνιες θεραπείες εμφανίζεται έως και 50% χαμηλότερη από ότι στις χρονικά περιορισμένες θεραπείες».

Webrating Health

Στην ημερίδα ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η συνεργασία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το ερευνητικό εργαλείο Webrating Health. Τη συνεργασία ανακοίνωσε ο διακεκριμένος
Καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Γιάννης Υφαντόπουλος. Το Webrating Health αποτελεί ένα εργαλείο ερευνών γύρω από την υγεία που έχει σαν στόχο την διερεύνηση σοβαρών θεμάτων και την δημοσίευση αποτελεσμάτων προς όφελος των ασθενών και του συστήματος υγείας.

Η έρευνα που παρουσιάστηκε την Πέμπτη για πρώτη φορά με αφορμή το θέμα της ημερίδας, διεξήχθη σε 20.000 επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, φαρμακοποιούς) και τα ερωτήματα που απαντήθηκαν αφορούν στη σημαντικότητα της Συμμόρφωσης των Ασθενών στις θεραπείες.