Σε ΦΕΚ τα ονόματα των μελών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και του αναπληρωτή γενικού γραμματέα

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Διαπραγμάτευση με όλους τους παρόχους υγεία για τους όρους των συμβάσεων του Οργανισμού, και άλλα θέματα τιμολόγησης θα εισηγούνται στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Οργανισμού τα ονόματα τω ν οποίων δημοσιεύτηκαν σήμερα και σε ΦΕΚ.

Με το ΦΕΚ  81/17-2.2016 ορίζεται και ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας και τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Οργανισμού που είναι τα ακόλουθα:

-Γεωργακέλος Δημήτριος του Αθανασίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Ντόιτς Μέλανι του Γιόχαν, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας − Ηπατολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

-Δημήτριος Πανταζής (διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας – ΙΦΕΤ), με αναπληρωτή τον Ηλία Γιαννόγλου (φαρμακοποιό − αντιπρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων).

-Γεώργιος – Φίλιππος Ταραντίλης (οικονομολόγος Υγείας), με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Ρούπα (οικονομικός διευθυντής του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου − Μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου”).

-Παναγιώτα Λίτσα (προϊσταμένη της ∆ιεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ), με αναπληρώτρια την Χαρίκλεια Κανή (προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ).

-Αντωνία Γιαννάκου (προϊσταμένη ∆ιεύθυνσης Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ), με αναπληρωτή τον Νικόλαο Κικίλια (προϊστάμενο Τμήματος ∆ιαπραγμάτευσης Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ).

-Κωνσταντίνος Μπαρούς (προϊστάμενος ∆ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ), με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Ταμπά (προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ).

-Κλεόβουλος Αλεξιάδης (οικονομολόγος − μέλος Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ), με αναπληρωτή τον Ξενοφώντα Θειακό (διευθυντή Φαρμακείου Νοσοκομείου “Σωτηρία”).

-Χάρης Παπαδάκης (οικονομολόγος), με αναπληρωτή τον Στερνό Ποράβο (οικονομολόγο).

-Ελένη Μανίτσα (πτυχιούχος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων), με αναπληρώτρια την Ειρήνη Βαλσάμη (βιολόγο).

Τα μέλη εκλέγουν στην πρώτη συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία εκ των παρόντων μελών, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν