4th MedTech Conference: Δίνουν παράταση στην εφαρμογή του Μητρώου Προμηθευτών

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Στο 4th MedTech Conference που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα ετέθησαν τα προβλήματα και οι στρεβλώσεις στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας, αναδεικνύοντας λύσεις και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Όπως προκύπτει, σήμερα υπάρχουν νέες σημαντικές θεραπείες με την χρήση τεχνολογίας αιχμής, στις οποίες ωστόσο οι περισσότεροι ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση, λόγω υψηλού κόστους.

Σημαντική είδηση προέκυψε από το Debate που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της κυρίας Κατερίνας Αντωνίου, προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και του κ. Γεράσιμου Λειβαδά, προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) και αφορά στην παροχή εξάμηνης παράτασης στην εφαρμογή του Εθνικού Μητρώου Προμηθευτών.

Χρειάζονται μητρώα και δεδομένα χρήσης των μηχανημάτων

Ο κ. Χρήστος Καζάσης, Εμβιομηχανικός -Εμπειρογνώμονας αξιολόγησης και διάχυσης ιατρικής τεχνολογίας, ανέφερε στην ομιλία του με τίτλο «In God we trust.. All others must use data», ότι σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο o τομέας της διαχείρισης της τεχνολογίας και ειδικότερα η συντήρηση και αντικατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού απαιτεί την ανάπτυξη μητρώων και την υιοθέτηση μιας καθορισμένης πολιτικής που θα στηρίζεται σε δεδομένα χρήσης, αποτελεσματικότητας και κόστους.

Όπως επεσήμανε ο κ. Καζάσης, «η ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την διαχείριση συντήρησης του ιατρικού εξοπλισμού και  αφορούν τους πόρους, την υπηρεσία, την εκπαίδευση, τον ποιοτικό έλεγχο, τον έλεγχο μετά την επισκευή, τα δεδομένα πληροφόρησης, οι οποίοι καθορίζουν την πολιτική διαχείρισης κρίνεται σήμερα, στο ασφυκτικά περιορισμένο οικονομικό περιβάλλον, ως σημείο προτεραιότητας».

Στη δεύτερη ενότητα του συνεδρίου, τις νέες εξελίξεις στην αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων, παρουσίασε στην ομιλία του ο Δρ. Κωνσταντίνος Βέμμος, MD, PhD,Fe ESO, Stroke Medicine.

Ειδικότερα αναφέρθηκε στις σημαντικές νέες θεραπείες κατά την οξεία φάση τις πρώτες ώρες που μειώνουν την αναπηρία και αυξάνουν την επιβίωση. Μία νέα θεραπευτική προσέγγιση αφορά, όπως αναφέρθηκε, την αφαίρεση του θρόμβου με χρήση ειδικών συσκευών-καθετήρων. Η θεραπευτική αυτή προσέγγιση αφορά ασθενείς με βαρύ ισχαιμικό εγκεφαλικό (περίπου 15% των ασθενών).

Ο κ. Τάσος Ελευθεράκης, Διευθυντής Υπερήχων Ελλάδος, GEHealthcare, αναφέρθηκε στην διαφαινόμενη ανάγκη για δημιουργία νέων τρόπων συνεργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ένα ιατρο-οικονομικό πλάνο που θα στηρίζεται στην από κοινού (πελάτη-προμηθευτή) διαχείριση ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού (Technology Partnership), το οποίο φαντάζει ως μία πιθανή επιλογή.

Η ανάλυση και βελτιστοποίηση του υπάρχοντος στόλου, η συνεχής ανταλλαγή του με καινούριο σε βάθος αρκετών ετών, η σταθερά υψηλή ποιότητα απεικόνισης, η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών, καθώς κι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών σε νέες και καινοτόμες τεχνολογίες  είναι μερικές από τις βασικές αρχές του προγράμματος.

Ο κ. Κωνσταντίνος Σπάργιας MD, PhD, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, αναφέρθηκε στις διαδερμικές/διακαθετηριακές αντικαταστάσεις και επιδιορθώσεις των καρδιακών βαλβίδων, που αποτελούν τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα της Επεμβατικής Καρδιολογίας την τελευταία 10ετία.

«Η διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας είναι η πιο εξελιγμένη από αυτές τις θεραπείες. Η διαδερμική επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας βρίσκεται σε δυναμική φάση κλινικής επέκτασης, ενώ η διαδερμική αντικατάσταση της ίδιας βαλβίδας αναμένεται να περάσει από το ερευνητικό στάδιο στην κλινική εφαρμογή μέσα στο 2019», ανέφερε ο κ. Σπάργιας.

Η κυρία Ανδριανή Γερασιμίδη -Βαζαίου, Παιδίατρος Αναπληρώτρια Διευθύντρια και Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου, Α’ Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων Π&Α Κυριακού, αναφερόμενη στις νέες ιατρικές τεχνολογίες, σημείωσε ότι την τελευταία δεκαετία, έχει παρατηρηθεί κατακόρυφη αύξηση της χρήσης των αντλιών, τόσο στις ΗΠΑ, όσο και την Ευρώπη, στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Στην ευρεία χρήση της αντλίας έχει συμβάλλει και η ασφαλιστική κάλυψη των αντλιών από τα ασφαλιστικά ταμεία αρκετών χωρών συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας.

Η υπεροχή της αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης είναι εμφανέστερη όταν συνδυάζεται με συστήματα συνεχούς παρακολούθησης και καταγραφής του σακχάρου (CGM), ανέφερε η κυρία Βαζαίου.

Οι ομιλητές του 2ου στρογγυλού τραπεζιού αναφέρθηκαν στις νέες ιατρικές τεχνολογίες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, ο κ. Βέμμος αναφέρθηκε στο πρόβλημα έλλειψης εξειδικευμένου ιατρικού δυναμικού, όπως εξειδικευμένων επεμβατικών ακτινολόγων, που θα μπορούν να εφαρμόσουν τις νέες θεραπευτικές μεθόδους.

Ο κ. Σπάργιας ανέφερε ότι υπάρχουν ήδη αρκετές μονάδες στη χώρα που πραγματοποιούν διακαθετηριακές αντικαταστάσεις και επιδιορθώσεις των καρδιακών βαλβίδων, παρά τον μικρό σχετικά αριθμό επεμβάσεων που πραγματοποιούνται με mitroclip, ενώ αντίθετα, ικανοποιητικός εκτιμάται ότι είναι ο αριθμός των επεμβάσεων με την μέθοδο TAVI.

H κυρία Βαζαίου πρόβαλλε τα προβλήματα που προκύπτουν από την χρήση μετρητών σακχάρου στα νοσοκομεία που δεν διαθέτουν προδιαγραφές ISO, λόγω του χαμηλού διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ο κ. Ελευθεράκης από την πλευρά του αναφέρθηκε στα οφέλη για τα νοσοκομεία και τους ασθενείς από την χρήση εξοπλισμού αιχμής, που μπορεί να αποκτηθεί με προγράμματα leasing. Όπως ανέφερε, ο πελάτης θα μπορεί να έχει καθ’ όλη την διάρκεια, τον πλήρη έλεγχο του εξοπλισμού, σταθερή πρόβλεψη του κόστους του και να μπορεί να χρησιμοποιεί ορθολογικά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του.

Στο πλαίσιο του 4th MedTech Conference πραγματοποιήθηκε debate με θέμα «Η σημασία της δημιουργίας Μητρώων στην αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων», μεταξύ της κυρίας Κατερίνας Αντωνίου, προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και του κ. Γεράσιμου Λειβαδά, προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ).

Γενική παραδοχή αποτελεί η ανάγκη δημιουργίας Μητρώου, ωστόσο πολλές είναι οι διαφωνίες που προκύπτουν σε σχέση με το περιεχόμενό του.

Η πρόταση του κ. Λειβαδά είναι να περιμένουμε να ολοκληρωθεί πρώτα το ευρωπαϊκό μητρώο και ακολούθως να συμπληρωθεί το εθνικό, εκτιμώντας ότι δεν θα είναι λειτουργικό το μητρώο που επιχειρεί να συστήσει ο ΕΟΦ. Από την πλευρά της η κυρία Αντωνίου επεσήμανε ότι το ευρωπαϊκό μητρώο περιλαμβάνει μόνο κατασκευαστές και όχι διανομείς. Η ίδια τόνισε ότι το μητρώο πρέπει πρωτίστως να αποτελεί καταγραφή προϊόντων και όχι μόνο κατασκευαστών. Επισημαίνεται ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να δοθεί παράταση 6 μηνών για την εφαρμογή του Εθνικού Μητρώου Προμηθευτών.

Ο κ. Σίμος Κοκκοβός, Υπεύθυνος Τμήματος Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας, Siemens Healthineers, στην παρουσίασή του με τίτλο «Εφαρμογές της Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ιατρική Απεικόνιση», ανέλυσε τις πλέον σύγχρονες καινοτομίες της Ψηφιακής Τεχνολογίας και της Πληροφορικής Υγείας.

Περιέγραψε τη νέα τεχνολογία αποθήκευσης ανεξαρτήτου τύπου ηλεκτρονικού ιατρικού αρχείου, Vendor Neutral Archive (VNA), ενώ επεσήμανε την αναγκαιότητα εισαγωγής ενός μοναδικού αριθμού μητρώου ασθενούς με χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας Υγείας καθώς και της ενιαίας καταχώρησης της ηλεκτρονικής καταγραφής (Electronic Health record), η οποία θα οδηγήσει στην δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς ο οποίος θα περιλαμβάνει όλων των ειδών τις εξετάσεις στις οποίες δύναται να υποβληθεί ο πολίτης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Οι ομιλητές του 3ου στρογγυλού τραπεζιού αναφέρθηκαν στη «Διαχείριση ιατρικού εξοπλισμού στο σύστημα υγείας», διαπιστώνοντας ότι δαπανώνται υπέρογκα ποσά για την συντήρηση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, ενώ αναφορά έγινε στην ανάγκη δημιουργίας μητρώου εξοπλισμού για τα νοσοκομεία.

Ο κ. Καζάσης αναφέρθηκε στα υπέρογκα ποσά που δαπανώνται για την συντήρηση του παλαιού εξοπλισμού, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες μέτρησης και προδιαγραφές.

Ο Δρ. Αθανάσιος Χαλαζωνίτης, Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα», Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, αναφέρθηκε στις ελλείψεις που υπάρχουν σε σύγχρονο εξοπλισμό, αλλά και στον μη ορθολογικό τρόπο διανομής του εξοπλισμού ανά νοσοκομείο και περιφέρεια.

Ο κ. Μανόλης Κουταλάς, Πρόεδρος Δ.Σ. & Κοινός Διοικητής, ΓΝ Σισμανόγλειο -Αμαλία Φλέμιγκ & Παίδων Πεντέλης, αναφέρθηκε στον τρόπο που διενεργούνται στα χρόνια της οικονομικής ύφεσης οι προμήθειες των νοσοκομείων, κάνοντας αναφορά στις τρέχουσες διαγωνιστικές διαδικασίες.