13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας αποτελεί την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας Νοσηλευτών (ΕΝΕΝ) και στοχεύει στην προαγωγή της Νοσηλευτικής γνώσης, στην ανταλλαγή απόψεων στα νέα επιστημονικά δεδομένα και παράλληλα στην ενδυνάμωση των συναδελφικών σχέσεων.

Η Ε.Ν.Ε.Ν. καταβάλει κάθε προσπάθεια να προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης και ενημέρωσης  στους Νοσηλευτές Νεφρολογίας  με την εφαρμογή  προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με την οργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Κλινικών Φροντιστηρίων κλπ.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα καλύψει όλο το φάσμα της Νεφρολογικής Νοσηλευτικής και ειδικότερα:

Αιμοκάθαρση, Περιτοναϊκή Κάθαρση, Μεταμόσχευση, Κλινική Νεφρολογία, Έρευνα – Ποιοτικός Έλεγχος, Επείγουσα Νεφρολογική, Νοσηλευτική στη ΜΕΘ, Παιδιατρική Νεφρολογική Νοσηλευτική, Εκπαίδευση, Διοίκηση, Δίαιτα, Τεχνολογία, Ψυχολογική Φροντίδα, Νοσοκομειακές Λοιμώξεις, Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων στο Χώρο των Νοσοκομείων.

Η συμμετοχή Πανεπιστημιακών Δασκάλων, εξειδικευμένων Ιατρών και Νοσηλευτών Νεφρολογίας, Επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων – που συμμετέχουν στη θεραπευτική ομάδα των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο, (ΧΝΝ) με πλούσια κλινική εμπειρία, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην πρόσκλησή μας, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων του Συνεδρίου.

Η Εναρκτήρια Τελετή θα γίνει την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:00 στη  Συνεδριακή Αίθουσα  του ξενοδοχείου Elite City Resort.

Το Συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Δήμου Καλαμάτας και της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ). Ο Δήμαρχος Καλαμάτας κος Παναγιώτης Νίκας θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.

Η κα Ξένη Αραπογιάννη, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων και Διευθύντρια των ανασκαφών της αρχαίας Θουρίας, τιμά το Συνέδριο μας στην έναρξη των εργασιών του με τη διάλεξη με θέμα:

«Το Ασκληπιείο της Αρχαίας Θουρίας και η λατρεία του Ασκληπιού».

Οι ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ), παρουσιάζουν πολλά και σύνθετα προβλήματα, που για την αντιμετώπιση τους απαιτείται μια σύνθετη θεραπευτική διεπιστημονική ομάδα, με πολύ καλό συντονισμό, σωστή διαχείριση και συνεργασία, ώστε να διασφαλίζεται και να αποδίδεται η καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Στην κατεύθυνση αυτή διοργανώνουμε κλινικό φροντιστήριο με θέμα:

Διεπιστημονική Συνεργασία στην κλινική πράξη:

Πρόληψη – Διαχείριση  και αντιμετώπιση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας.

Το Κλινικό φροντιστήριο συντονίζει η κ. Πόπη Παναγιωτοπούλου.

Στη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, οργανώνουμε διαδραστικό κλινικό Σεμινάριο, δίνοντας βήμα στους ασθενείς μας και στους φροντιστές τους, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να υποβάλλουν ερωτήσεις και  να δοθούν απαντήσεις από εξειδικευμένους Νοσηλευτές Νεφρολογίας, σε θέματα που αφορούν την Αιμοκάθαρση, την Περιτοναϊκή Κάθαρση, την Μεταμόσχευση, την Διατροφή τους, την ψυχολογική υποστήριξη των ιδίων, αλλά και του περιβάλλοντός τους.

Οι Νοσηλευτές/τριες  που θα έρθουν  από  όλα τα Νεφρολογικά Κέντρα της χώρας θα έχουν την ευκαιρία να    ενημερωθούν για τα ιδιαίτερα προβλήματα, που αφορούν τους ασθενείς υπό Αιμοκάθαρση, την σημασία της τακτικής παρακολούθησης των ασθενών με πρώιμα στάδια ΧΝΝ, Τις μεθόδους αντιμετώπισης της Οξείας Νεφρικής Ανεπάρκειας.

Ιδιαίτερο Επιστημονικό ενδιαφέρον  έχουν οι εισηγήσεις, που αφορούν τους παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν στην βελτίωση και στην επιδείνωση της Νεφρικής λειτουργίας και της ποιότητας ζωής των Νεφροπαθών.

Επίσης Επιστημονικό ενδιαφέρον έχει η διάλεξη:

“ Νεφροί και Υγεία των Γυναικών” που θα  εισηγηθεί η κ. Παρθένα Κιόρτεβε, Νεφρολόγος,  Διευθύντρια ΕΣΥ του Γ.Ν. Δράμας.

Πρόκειται να ανακοινωθούν 40 εργασίες, που έχουν σχέση με την Εξωνεφρική     Κάθαρση, την Παιδιατρική Νεφρολογία, την Μεταμόσχευση, την ποιότητα ζωής των Νεφροπαθών, την Δίαιτα των Νεφροπαθών, τον έλεγχο των Λοιμώξεων στις μονάδες εξωνεφρικής κάθαρσης, τα  ψυχοκοινωνικά προβλήματα   των ασθενών και των οικογενειών τους,  καθώς επίσης και θέματα που αφορούν την Οργάνωση και Διοίκηση Νεφρολογικών μονάδων.

Στο Συνέδριo συμμετέχουν  210   Νοσηλευτές Νεφρολογίας από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Αναμένεται να το παρακολουθήσουν επιστήμονες από όλες τις ειδικότητες που εμπλέκονται στη Θεραπεία της Νεφρικής Νόσου, εκπρόσωποι συλλόγων  ασθενών υπό Αιμοκάθαρση και Μεταμόσχευση Νεφρού.

·         Πρέπει να σημειώσουμε, ότι η χώρα μας λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας, έχει διαμορφώσει ένα από τα πλουσιότερα δίκτυα αιμοκάθαρσης, που αποτελείται από 166 Μονάδες Αιμοκάθαρσης, 92 σε Δημόσια Νοσοκομεία και 74 σε Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Κέντρα, στις οποίες, υποβάλλονται σε θεραπεία  Αιμοκάθαρσης 10.453   και 33 Μονάδες Περιτοναϊκής  Κάθαρσης, όπου υποβάλλονται σε Περιτοναϊκή Κάθαρση 713 ασθενείς  (Σ.Φ.Π.Κ.). Έχουν μεταμοσχευτεί 2.651 ασθενείς, ενώ αναμένουν σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού 889 ασθενείς. (Πηγή στοιχείων :1.ΥΣΕΜ Προγράμματος Τελικού Σταδίου ΧΝΑ και 2.Ε.Ο.Μ. Μάιος 2016).

Το Νοσηλευτικό Έργο καλύπτουν 1.000 περίπου Νοσηλευτές Νεφρολογίας, οι οποίοι είναι μέλη της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας Νοσηλευτών.

Θα πρέπει να τονιστεί η έλλειψη Νοσηλευτικού Προσωπικού, που υπάρχει σε όλες τις Μονάδες Αιμοκάθαρσης της Χώρας.

Οι Νοσηλευτές εργάζονται εντατικά σε συνθήκες δύσκολες και επίπονες με πολύ προσωπικό και ψυχικό κόστος.

Τα μέλη της Ο.Ε. σε συνεργασία με την τοπική Ο.Ε. εργάστηκαν σκληρά και μεθοδικά, προκειμένου να παρουσιάσουν ένα Συνέδριο με άρτια Εκπαίδευση και κοινωνική οργάνωση.

Για την Οργανωτική Επιτροπή
Η Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε.Ν. & Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Π. Τσούγια

Η  Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
Β. Λαγκάζαλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν