16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ