ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ôï ÕðïêáôÜóôçìá ÉÊÁ ÓõíôÜãìáôïò åãêáéíßáóå óÞìåñá ï Õðïõñãüò Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, ê. ÄçìÞôñçò ÑÝððáò.

ΙΚΑ: Μηδέν δικαιολογητικά για όσους χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία θεώρησης βιβλιαρίων

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών όσοι χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία θεώρησης βιβλιαρίων υγείας, όπως διευκρίνισαν από από το...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Όλες οι ειδήσεις

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν

Top 5 Trends