ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Óôéãìéüôõðï áðü ôéò äçëþóåéò ìåôÜ áðü ôçí óõíÜíôçóç ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ÃéÜííç ÓôïõñíÜñá ìå ôïí ãåñìáíü ðñþçí õðïõñãü êáé õðïøÞöéï ãéá ôçí êáãêåëáñßá ìå ôï SPD, ÐÝåñ ÓôÜéíìðñïõê ôçí ÔåôÜñôç 6 Öåâñïõáñßïõ 2013.
(EUROKINISSI/ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)

Γ. Στουρνάρας στο ΣΦΕΕ: Συνεργασία με την Πολιτεία και ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για ανάπτυξη στο Φάρμακο

Συνεργασία Πολιτείας με φαρμακοβιομηχανία ώστε να προσελκύσουν νέες επενδύσεις στον κλάδο. Ένα απλούστερο πλαίσιο διασύνδεσης της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας με...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Όλες οι ειδήσεις

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν

Top 5 Trends