Υπουργείο Υγείας: Συστήνει διακομματική επιτροπή για το Φάρμακο

Ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ Áíôþíçò ÓáìáñÜò ìéëÜåé óôçí ïëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò óõæÞôçóçò  ãéá ôçí øÞöéóç ôïõ ðñïõðïëïãéóìïý 2010, ôçí ÔåôÜñôç, 23 Äåêåìâñßïõ 2009.
Αναγνωρίζοντας την σοβαρότητα της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα σε ό,τι αφορά το Φάρμακο και την πρόσβαση των ασθενών σε αυτό, η ηγεσία του ΥΥΚΑ έχει ζητήσει από τις 16 Μαϊου την σύσταση διακομματική επιτροπής...

Στη δημοσιότητα έδωσε προ ολίγου η ηγεσία του υπουργείου Υγείας την επιστολή με την οποία προτείνει και ζητεί τη δημιουργία διακομματικής επιτροπής που θα επεξεργαστεί ένα εθνικό σχέδιο. Για το λόγο αυτό ζητεί να ορίσει το κάθε κόμμα 3 εκπροσώπους του.

Διαβάστε παρακάτω την επιστολή:

yyka

image description

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ζάλη, ή αλλιώς ζαλάδα, είναι ένα σύμπτωμα που μπορεί να οριστεί ως το αίσθημα αστάθειας ή απώλειας της...

Κάντε αναζήτηση στην εγκυκλοπαίδεια υγείας του iatropedia.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Όλες οι ειδήσεις

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν

Top 5 Trends