Η ΕΝΕ καταγγέλλει «παράνομη παρέμβαση Ιατρικής Υπηρεσίας στο έργο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας»

ENE
Η ΕΝΕ (Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος) αντιδρά στην πρόσφατη παρέμβαση μελών της ιατρικής υπηρεσίας μέσω της διοίκησης του νοσοκομείου «Καραμανδάνειο» σε ζητήματα οργανωτικής φύσεως της οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας...

Διαβάστε εδώ την διαμαρτυρία της ΕΝΕ:

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) έχει κατ’ επανάληψη παρέμβει, προκειμένου να αναδείξει την θεσμοθετημένη αυτοτέλεια των νοσηλευτικών υπηρεσιών έναντι των λοιπών υπηρεσιών, και δη των ιατρικών, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Επανερχόμενη επί του ζητήματος υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά τα ακόλουθα :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 87/1986 (Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων, ΦΕΚ Α΄ 32/1986), «κάθε Νοσοκομείο απαρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 10 του Νόμου 1397/83, από τρεις υπηρεσίες α) την Ιατρική, β) την Νοσηλευτική και γ) την Διοικητική. Κάθε υπηρεσία έχει την δική της ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση. Οι τρεις υπηρεσίες είναι μεταξύ τους ιεραρχικά ισότιμες και υπάγονται ιεραρχικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Το προσωπικό που τοποθετείται και υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία απ' αυτή που υπάγεται κατά κλάδο και κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, υπάγεται ιεραρχικά στην υπηρεσία που υπηρετεί».
Εκ των ανωτέρω διατάξεων καθίσταται πρόδηλο, ότι η νοσηλευτική υπηρεσία εκάστου νοσοκομείου είναι διοικητικώς αυτοτελής και ιεραρχικώς ισότιμη με την ιατρική υπηρεσία. Υπ’ αυτήν την έννοια, οποιαδήποτε ανάμιξη της ιατρικής υπηρεσίας και του προσωπικού της σε ζητήματα οργανωτικής δομής και εν γένει διοικητικής λειτουργίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι παράνομη και καταχρηστική, ως προερχόμενη από καθ’ ύλην αναρμόδιο όργανο.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ως άνω ΠΔ 87/1986, «Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι: Η παροχή νοσηλείας στους αρρώστους, σύμφωνα με τα διδάγματα της νοσηλευτικής και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση γιατρών, η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής και της εκπαίδευσης στον τομέα αυτό, και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, τα ζητήματα του προγραμματισμού και του ελέγχου των παρεχομένων υπηρεσιών από το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της νοσηλευτικής υπηρεσίας.
Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι οποιαδήποτε παρέμβαση μελών της ιατρικής υπηρεσίας σε θέματα εσωτερικών μετακινήσεων νοσηλευτών, εντός της νοσηλευτικής υπηρεσίας και των οικείων τμημάτων της, αποτελεί θεσμικό ατόπημα, λαμβανομένης υπόψη της αναρμοδιότητας της ιατρικής υπηρεσίας επί αντίστοιχων ζητημάτων.
Ως εκ τούτου, δια της παρούσης καταγγέλλεται η παρέμβαση της ιατρικής υπηρεσίας μέσω της διοίκησης του «Καραμανδάνειου» εν σχέσει με την μετακίνηση νοσηλευτή από τα Εξωτερικά Ιατρεία στην Παιδιατρική Κλινική, ως παράνομη, καταχρηστική και προερχόμενη από αναρμόδιο όργανο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

image description

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ζάλη, ή αλλιώς ζαλάδα, είναι ένα σύμπτωμα που μπορεί να οριστεί ως το αίσθημα αστάθειας ή απώλειας της...

Κάντε αναζήτηση στην εγκυκλοπαίδεια υγείας του iatropedia.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Όλες οι ειδήσεις

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν

Top 5 Trends